Spedra kopen, informatie en bijwerkingen: Lezen voor aankoop

Spedra Spedra werd in 2014 op de markt gebracht en is daarmee één van de nieuwste geneesmiddelen tegen erectiestoornissen. De werkzame stof, avanafil, zorgt voor een betere bloedtoevoer naar de penis, zodat u een goede, stevige erectie kunt krijgen. Seksuele stimulatie is daarvoor wel vereist, maar met een razendsnelle inwerktijd van 15 minuten kunt u snel tot actie overgaan. Spedra is verkrijgbaar als een tablet in drie verschillende doseringen. De tablet wordt oraal en met een glas water ingenomen. De werking van het middel houdt ongeveer 5 uur aan.
9.6

Notre avis - Spedra

Spedra is de nieuwste én snelste erectiepil op de markt!

Effectiviteit
Prijs
Kwaliteit
Bezorging binnen 24u
Discretie
Spedra
Spedra
Koop Spedra UITSLUITEND op officiële websites
88,19€
Les Plus
  • Spedra heeft een hele korte inwerktijd. Na 15 minuten kunt u al resultaat verwachten. Bij andere middelen tegen erectiestoornissen bedraagt de wachttijd tussen de 30 en 60 minuten
  • Er zijn verschillende doseringen verkrijgbaar (50, 100 en 200 mg)
  • De tabletten zijn makkelijk en discreet in te nemen met een glas water
  • Spedra kan met of zonder voedsel worden ingenomen. Inname van (bepaald) voedsel heeft geen invloed op de werking van Spedra
    Spedra is niet duur in vergelijking met andere erectiepillen
Les moins
  • Het slagingspercentage van Spedra ligt iets lager dan gemiddeld, als het wordt vergeleken met andere geneesmiddelen tegen erectiestoornissen
  • Het middel kent ook bijwerkingen. Klachten die vaak worden genoemd zijn hoofdpijn, blozen en een verstopte neus
  • U kunt beter geen alcohol drinken als u Spedra heeft gebruikt. Dit kan leiden tot hypotensie, duizeligheid en syncope
  • Een zware maaltijd kan leiden tot een vertraagde werking van Spedra
Lezen voor aankoop

Het is in Nederland niet toegestaan om Spedra te verkopen zonder dat daarvoor een recept wordt overlegd. Het geneesmiddel kan namelijk bijwerkingen veroorzaken en in sommige gevallen kan gebruik van Spedra zelfs worden afgeraden. Een arts moet daarom beoordelen of dit medicijn voor u geschikt én veilig is. Deze beoordeling is trouwens niet exclusief voorbehouden aan uw eigen huisarts. Alle geregistreerde artsen in de Europese Unie mogen namelijk dit recept uitschrijven. Een Spaanse arts heeft net zoveel autoriteit en deskundigheid als een Nederlandse arts.

Treated is een online apotheek, die is gevestigd in het Verenigd Koninkrijk en is geregistreerd onder nummer C42389. Behalve het legaal verstrekken van geneesmiddelen, biedt Treated u ook de optie om online een recept aan te vragen als dit voor het geneesmiddel vereist is. Een geregistreerde EU-arts zal dan aan de hand van een online medisch consult al dan niet het recept voor u uitschrijven. Wanneer de arts van mening is dat het gebruik van Spedra voor u geen complicaties oplevert, kunt u het medicijn met het recept kopen op de website van Treated. U krijgt het geneesmiddel dan binnen 24 uur en in een discrete verpakking bij u thuis bezorgd.

Caractéristiques

Over Spedra Spedra is een geneesmiddel tegen erectiestoornissen en werd in 2014 op de markt gebracht
Wat is Spedra? Spedra is de handelsnaam van Avanafil, een PDE-5 remmer die zorgt voor ontspanning van de spierlagen van de bloedvaten van de penis waardoor er een erectie kan worden verkregen. Spedra behoort tot dezelfde groep medicijnen als Levitra, Cialis en Viagra (allen PDE-5remmers)
Producent Menarini
Wijze van toediening De tablet is bedoeld voor oraal gebruik. Een kwartier voor de gewenste gemeenschap wordt de tablet ingenomen met een glas water. De tablet kan ook tijdens of na een maaltijd worden ingenomen, maar dat hoeft niet
Beschikbare doseringen 50, 100 en 200 mg
Prijs per tablet
50 mg 88,19€ voor 4 tabletten (22€ per tablet)
100 mg 93,45€ voor 4 tabletten (23,40€ per tablet)
200 mg 114,69€ voor 4 tabletten (28,70€ per tablet)
Inwerktijd Ongeveer een kwartier nadat u Spedra heeft ingenomen, is het effect al merkbaar
Werkingsduur Het effect van Spedra houdt ongeveer 5 uur aan
In combinatie met voedsel U hoeft Spedra niet tijdens of na een maaltijd in te nemen, maar het kan wel. Voedsel heeft in principe geen invloed op de werking van Spedra, maar een zware maaltijd kan er wel voor zorgen dat het langer duurt voordat het middel begint te werken. Als u Spedra inneemt, mag u in de voorgaande 24 uur geen grapefruitsap hebben gedronken
Bijwerkingen Ook bij het gebruik van Spedra kunnen bijwerkingen optreden. De meeste klachten gaan om hoofdpijn, een verstopte neus en blozen. Vooral mannen met een BMI lager dan 25 kunnen hier last van krijgen. Bijwerkingen die minder vaak voorkomen zijn duizeligheid, rugpijn, een versnelde hartslag of hartkloppingen en misselijkheid. In het geval u last krijgt van priapisme (een aanhoudende erectie), gezichts- of gehoorproblemen, moet u meteen contact opnemen met een arts
Autre
Spedra
Spedra
Koop Spedra UITSLUITEND op officiële websites
88,19€

Hoe werkt Spedra?

De werkzame stof in Spedra is avanafil. Net als vardenafil (Levitra), tadalafil (Cialis) en sildenafil is avanafil een PDE-5remmer. PDE-5 is een enzym dat zorgt voor de samentrekking van de spierlagen in de bloedvaten. Daarnaast vermindert het het effect van cGMP, wat zorgt voor ontspanning van de spierlagen. Wanneer PDE-5 wordt geremd, wordt de efficiëntie van cGMP groter en ontstaat er door de ontspanning van de spierlagen in de bloedvaten een betere bloedtoevoer naar de penis. Het resultaat is een goede en stevige erectie, mits er sprake is van seksuele prikkeling.

Waarom Spedra gebruiken?

Het grootste voordeel van Spedra is zonder twijfel de korte inwerktijd. Een kwartier na inname is het effect al merkbaar. Omdat u het middel dus vrij spontaan en kort voor het vrijen kunt innemen, voorkomt u ongemakkelijke situaties waarin u lang moet wachten op een erectie. Spedra is makkelijk en eenvoudig in te nemen met een glas water en u heeft de keuze tussen drie verschillende doseringen. Tot slot is Spedra niet duur in vergelijking met andere middelen tegen erectiestoornissen.

Gebruikswijze en dosering van het geneesmiddel SPEDRA

Spedra is verkrijgbaar in verschillende doseringen (50, 100 en 200 mg). De reguliere dosis is 100 mg, maar deze dosering kan verhoogd of verlaagd worden als het effect onvoldoende is of als er teveel bijwerkingen optreden. Overleg altijd eerst met uw huisarts welke dosering voor u geschikt is. De tablet wordt ongeveer 15 minuten voor de gewenste seksuele activiteiten ingenomen met een glas water. U kunt Spedra innemen met wat voedsel, maar het is niet vereist. Een zware maaltijd kan er wel toe leiden dat het langer duurt voordat u het effect gaat merken. Neem niet meer dan 1 dosis per dag in.

Spedra
Spedra
Koop Spedra UITSLUITEND op officiële websites
88,19€

Is Spedra altijd effectief ?

Spedra is zeker niet altijd effectief en het slagingspercentage hangt mede af van de ingenomen dosering. Uit onderzoek kwam naar voren dat 47% van de mannen die 50 mg innamen, 58% van de mannen die 10 mg innamen en 59% van de mannen die 20 mg innamen een erectie kregen waarmee een geslaagde penetratie kon plaatsvinden.

Mogelijke ongewenste effecten van het geneesmiddel SPEDRA

Hoewel Spedra een veilig geneesmiddel is en in de meeste gevallen goed verdragen wordt, kent ook dit geneesmiddel bijwerkingen die mogelijk op kunnen treden. De meest voorkomende bijwerkingen zijn hoofdpijn, blozen en een verstopte neus. Vooral mannen met een BMI van minder dan 25 kunnen sneller last krijgen van deze verschijnselen. Klachten die weliswaar minder vaak voorkomen, maar toch vermeld moeten worden, zijn o.a. duizeligheid, rugpijn, een versnelde hartslag of hartkloppingen, misselijkheid, braken, verhoogde leverwaarden en vermoeidheid. In enkele gevallen werd er melding gemaakt van o.a. diarree, een hogere bloeddruk, verhoogde lichaamstemperatuur, griepachtige verschijnselen, een droge mond en bloedneuzen.
Mocht u last krijgen van priapisme (een aanhoudende, vaak pijnlijke erectie), gezichts- of gevhoorverlies, dan moet u meteen contact opnemen met de arts. Een erectie die langer dan 4 uur aanhoudt vereist onmiddellijke medische hulp vanwege de blijvende schade die het kan aanrichten aan het functioneren van de penis.

Contra-indicaties : wanneer moet u geen Spedra gebruiken

• Als u in het afgelopen half jaar een hartinfarct, beroerte of ernstige aritmie heeft gehad
• Als u last heeft van een lage bloeddruk (hypotensie)
• Als u last heeft van een te hoge bloeddruk (hypertensie)
• Als u last heeft van een hevige pijn op de borst (angina pectoris)
• Als u een ernstige leverfunctiestoornis heeft
• Als u een ernstige nierfunctiestoornis heeft
• Als het zicht in één oog is aangetast als gevolg van een NAION-oogaandoening
• Als u een erfelijke degeneratieve aandoening heeft aan het netvlies
• Als u één van deze CYP3A4-remmers gebruikt: atazanavir, claritromycine, indinavir, itraconazol, ketoconazol, nefazodon, nelfinavir, ritonavir, saquinavir of telitromycine

Gebruik van Spedra in combinatie met andere geneesmiddelen

Er zijn verschillende medicijnen die in combinatie met het gebruik van Spedra risico’s kunnen opleveren voor uw gezondheid. Overleg altijd met uw arts als één of meerdere van deze situaties op u van toepassing zijn:
• Als u nitraten (zoals amylnitriet) gebruikt
• Als u medicijnen gebruikt voor de verlaging van de bloeddruk
• Als u alfablokkers (doxazosine of tamsulosine) gebruikt
• Als u anti-hypertensiva (amlodipine of enalapril)gebruikt
• Als u CYP3A4-remmers gebruikt, zoals ketoconazol, ritonavir, erytromicine, itraconazol, voriconazol, claritromycine, nefazodon, saquinavir, nelfinavir, indinavir, atazanavir en telitromycine
• Als u riociguat gebruikt
• Als u reeds een ander geneesmiddel tegen erectiestoornissen gebruikt

Vruchtbaarheid, zwangerschap en borstvoeding

Spedra is niet bedoeld om gebruikt te worden door vrouwen. Er zijn dan ook geen gegevens bekend over het effect van Spedra (avanafil) op zwangere vrouwen. Uit onderzoek bij dieren kwam in ieder geval niet naar voren dat avanafil nadelige effecten heeft op de zwangerschap. Over het gebruik van Spedra tijdens het geven van borstvoeding is niets bekend.
Er is wel onderzoek gedaan naar het effect van Spedra op de vruchtbaarheid van mannen. Hierbij is zowel gekeken naar het effect van avanafil bij éénmalig gebruik als naar het effect van avanafil bij gebruik op dagelijkse basis en op de lange termijn. In geen van de gevallen was sprake van een nadelig effect op de kwaliteit, concentratie en/of hoeveelheid van het sperma.

Overdosering

De gebruikelijke dosis is 100 mg per dag. Om te onderzoeken welk effect een hele hoge dosis heeft, werd aan een groep gezonde mannen een éénmalige dosis van 800 mg gegeven. Een andere groep kreeg meerdere doseringen tot 300 mg. Er traden geen andere bijwerkingen op, dan de bijwerkingen die reguliere doseringen voorkomen. Wel waren de bijwerkingen bij hele hoge doseringen heviger van aard en kwamen ze vaker voor.

FAQ

Waarom moeten patiënten eerst een arts raadplegen voordat ze middelen tegen erectiestoornissen gaan gebruiken?

Erectiestoornissen hebben niet altijd een lichamelijke oorzaak. Wanneer er (ook) psychische factoren meewegen, bijvoorbeeld faalangst of stress, zal het louter innemen van een erectiepil geen wonderen verrichten. Het is dan ook aanbevolen om met een arts te bespreken wat voor u de beste behandeling is. Bovendien kent Spedra ook een aantal bijwerkingen en bestaan er geneesmiddelen die u beter niet in combinatie met Spedra kunt gebruiken. Een arts is volledig op de hoogte van uw medicijngebruik en kan u daarom het beste informeren over de risico’s. Tot slot zijn er ook situaties waarin u absoluut geen Spedra mag gebruiken. Wanneer bij u lever- en/of nierfunctiestoornissen zijn vastgesteld, u last heeft van een te hoge of een te lage bloeddruk of wanneer u eerder een hartinfarct, beroerte of hartritmestoornissen heeft gehad, wordt gebruik van Spedra sterk afgeraden.

Wat is het verschil tussen Spedra en Viagra ?

Sildenafil (Viagra) en Avanafil (Spedra) zijn beide PDE-5remmers, waardoor beide geneesmiddelen dezelfde werking hebben. Omdat ze zorgen voor een betere bloedtoevoer naar de penis, kan sneller een goede erectie worden verkregen. Voor beide geneesmiddelen is seksuele stimulatie nodig om het effect in te laten treden. Ook de werkingsduur is ongeveer hetzelfde (4 tot 6 uur). Het grote verschil zit echter in de inwerktijd. Waar Viagra een uur nodig heeft om in te werken, heeft Spedra maar een kwartiertje nodig.

Is Spedra sterker dan Viagra ?

Spedra is niet sterker dan Viagra in die zin dat het meer of een heviger effect zou hebben. De werkzame stoffen in beide geneesmiddelen kennen precies dezelfde werking, dus het effect is ook min of meer identiek. Wat wél een groot verschil is, betreft de inwerktijd. Met 15 minuten werkt Spedra in ieder geval veel sneller dan Viagra, wat een inwerktijd van een half uur tot een uur heeft.

Welke dosis is aanbevolen als men net begint met het gebruik van Spedra?

In het algemeen zal een arts u laten beginnen met een dosering van 100 mg. Deze dosis kan worden aangepast naar 200 mg, in het geval de resultaten te erg tegenvallen. Als u problemen heeft met uw gezondheid of u heeft veel last van de bijwerkingen, dan zal de arts u een dosis van 50 mg voorschrijven. Gebruik niet meer dan 1 tablet per dag.

Bestaat er een generiek middel voor Spedra?

Nee, omdat er nog een patent bestaat op Spedra mag avanafil nu nog uitsluitend onder de naam Spedra worden verkocht.

Waarom zijn er zulke grote verschillen in prijs?

Wanneer apotheken het geneesmiddel eenmaal van de fabrikant hebben gekocht, mogen zij zelf beslissen voor welk bedrag het medicijn wordt aangeboden aan de consument.

Hoe lang werkt Spedra en hoe vaak kan ik het gebruiken?

Als Spedra éénmaal begint te werken, houdt het effect zo’n 4 tot 6 uur aan. Neem nooit meer dan éénmaal de voorgeschreven dosis per dag in. Wanneer u bepaalde CYP3A4-remmers gebruikt, kan het nodig zijn dat er 48 uur gewacht moet worden vooraleer u weer een tablet kunt innemen.

Mag ik nog alcohol drinken wanneer ik Spedra heb gebruikt?

Spedra en alcohol gaan niet zo heel goed samen. Gelijktijdig gebruik kan leiden tot een verlaging van de bloeddruk, waardoor u last kunt krijgen van duizeligheid, hypotensie of syncope.

Mag ik Spedra gebruiken in combinatie met andere geneesmiddelen?

Allereerst mag u geen Spedra innemen als u al een ander geneesmiddel tegen erectiestoornissen gebruikt. Daarnaast bestaan er verscheidene geneesmiddelen die een wisselwerking hebben met avanafil, de werkzame stof van Spedra. Het wordt in elk geval afgeraden om Spedra te gebruiken in combinatie met nitraten, CYP3A4-remmers, alfablokkers, riociguat en medicijnen ter behandeling van een te hoge of te lage bloeddruk. Raadpleeg altijd de bijsluiter voor een uitgebreid overzicht van geneesmiddelen die de werking van Spedra kunnen beïnvloeden of vice versa. Overleg ook altijd eerst met een arts wanneer u één of meerdere van de genoemde geneesmiddelen gebruikt. U kunt dan samen kijken naar beschikbare, veilige alternatieven voor de behandeling van de erectiestoornis.

Kan Spedra een ongewenste erectie veroorzaken?

Omdat het voor de werking van Spedra nodig is om seksueel geprikkeld te zijn, is de kans op een ongewenste erectie uiterst klein.

Kan ik Spedra breken als ik geen hele tablet wil innemen?

Als u minder van het medicijn wilt gebruiken, kunt u beter kiezen voor tabletten met een lagere dosering. Het is nooit verstandig om zelf aan de slag te gaan met het aanpassen van een dosering, omdat het onmogelijk is om een tablet precies doormidden te breken. Daardoor kunt u nooit zeker weten welke hoeveelheid u exact heeft ingenomen.

Heb ik een recept nodig om Spedra te kopen of is het vrij verkrijgbaar?

Spedra is alleen verkrijgbaar met een recept van een arts. U kunt het recept verkrijgen na een consult met uw eigen huisarts en het geneesmiddel vervolgens ophalen bij de apotheek. Het is ook mogelijk om Spedra online te kopen. Ook daarvoor heeft u een recept nodig.

Is het goedkoper om Spedra online te kopen dan in de apotheek?

Het online kopen van een geneesmiddel tegen erectiestoornissen, zoals Spedra, biedt bepaalde voordelen. U hoeft niet langs uw eigen huisarts om vervolgens aan de apothekersbalie te vragen om het medicijn. Als u Spedra online wil kopen, moet u er wel op letten dat u met een betrouwbare online apotheek te maken heeft. Een officiële online apotheek zal u ook om een recept vragen, maar deze kunt u eenvoudig krijgen na een online medisch consult met een geregistreerde arts. De online aankoop van Spedra kan duurder uitvallen dan wanneer u het in de fysieke apotheek koopt. Daartegenover staat dat online kopen discreter is en het consult met de online arts vaak goedkoper.

Wat moet ik doen als Spedra niet meer werkt of weinig effect heeft?

In overleg met een arts kan gekeken worden of de dosering aangepast moet worden. Als uw algehele gezondheid dit toelaat en u heeft geen last van bijwerkingen, dan kan de dosis verhoogd worden naar 200 mg. Als een hogere dosering evenmin het gewenste effect heeft, heeft u misschien meer baat bij een ander geneesmiddel tegen erectiestoornissen.

Bronnen

Tjerk Wiersma, Boukes, R. M. M. Geijer, A. N. Goudswaard, NHG-Standaarden voor de Huisarts, Springer Science & Business Media, 9 dec. 2008, p. 1308 e.v.

Schoenmaker, Albert (2008), Merck Manual Leeftijd & Gezondheid: Over gezond ouder worden, Bohn Stafleu van Loghum, blz. 767 e.v.

Nelissen-Vrancken (2008), H.J.M.G. Erectiestoornissen: oorzaken en therapeutische mogelijkheden. MFAM 46, 108–109 (2008).

Spedra
Spedra
Koop Spedra UITSLUITEND op officiële websites
88,19€

Lire les autres tests deTests en Adviezen bij erectiestoornissen